Wrażliwość a podmiotowość. Teoria Emmanuela Levinasa i praktyka Janusza Korczaka

Anna Kamińska

Właściwym celem książki Anny Kamińskiej jest rekonstrukcja rozproszonej, niesystematycznie zarysowanej, ukrytej za niesłychanie nowatorskim językiem, kategorii wrażliwości... (prof. dr hab. Józef Lipiec, Uniwersytet Jagielloński).Rzeczywistość wyobraźni. Gaston Bachelard o źródłach twórczości

Anna Kamińska

Studium myśli Bachelarda jest dobrym przykładem, jak można rozwijać myśl naukową wraz z wrażliwością wyobraźni nie skrępowaną żadnymi pętami dogmatycznym i stricte naukowymi... (prof. dr hab. Stefan Symotiuk, UMCS).Zobojętnienie. Filozoficzne aspekty współczesnej alienacji człowieka

Anna Kamińska

Książka jest filozoficzną analizą rozmaitych warstw współczesnej alienacji człowieka. Łączy w jednym dyskursie dwa poziomy: filozoficzno-socjologiczny (operujący specjalistycznymi narzędziami teoretycznym) oraz publicystyczny (odwołujący się do przykładów czerpanych „z życia”, o których donoszą codzienne media)...