Behavioral Aesthetics
Języki i cywilizacje
Studia orientalne
Phenomenology...
Greco-Roman Cities
Rozmowy o kolorze w malarstwie
Nowe Światło
The Musical Is Back
Kulturowe dyskursy szaleństwa
Memory and (Counter) Monuments
Estetyka między historią...
Augustus: From Republic to Empire
Rozmowy o malarstwie
Kazimierz Wierzyński czytany na nowo
Aesthetics and Gender
Słowo i obraz w okresie staropolskim
Wizja przeszłości
The Wisdom of Thoth
Podstawy religijnej kultury Tybetu
Kiedy kobieta spotyka mężczyznę
Światło
Oblicza kawaii
Od filozofii światła do sztuki światła
Nigdy nie było tak pięknej plejady
Artistic Thinking Within the Arts
Expression in Asian Philosophy and Art
Miasto - Wieś - Rezydencja
Wizerunek mężczyzny w visual kei
O duchowości inaczej
Twórczość Karola Szymanowskiego
Facing East