Sexuality in Japan
Wyobraźnia, podświadomość...
Studia miejskie
Filozofia czasu i przestrzeni
Improvisation in Contemporary Art
Languages and Civilisations. Program
Tradycja i nowoczesność
Turkish Yoke or Pax Ottomana
The Philosopher Franz K.
Languages and Civilisations
Języki i cywilizacje
Behavioral Aesthetics
The Affective Aesthetics
Greco-Roman Cities
Phenomenology...
Studia orientalne
Augustus: From Republic to Empire
Estetyka między historią...
Memory and (Counter) Monuments
Kulturowe dyskursy szaleństwa
The Musical Is Back
Nowe Światło
Rozmowy o kolorze w malarstwie
The Wisdom of Thoth
Wizja przeszłości
Słowo i obraz w okresie staropolskim
Aesthetics and Gender
Kazimierz Wierzyński czytany na nowo
Rozmowy o malarstwie
Oblicza kawaii
Światło
Kiedy kobieta spotyka mężczyznę
Podstawy religijnej kultury Tybetu
Wizerunek mężczyzny w visual kei
Miasto - Wieś - Rezydencja
Expression in Asian Philosophy and Art
Artistic Thinking Within the Arts
Nigdy nie było tak pięknej plejady
Od filozofii światła do sztuki światła
Twórczość Karola Szymanowskiego
O duchowości inaczej
Facing East