Redakcja

Redaktor naczelny

Joanna Świt
redakcja.zeszytynaukowetduj@gmail.com

Zastępca redaktora naczelnego

wakat

Sekretarz redakcji

Rafał Kur
rafalkur@yahoo.pl

Redaktor prowadzący

Krzysztof Popek
spoleczneznuj@gmail.com

Redaktorzy tematyczni:

Emil Antipow

Karolina Blecharczyk

Agata Cebera

Łukasz Chyla

Dominik Horodyski

Iga Łomanowska

Arkadiusz Nyzio

Karolina Wanda Olszowska

Khystyna Potapenko

Justyna Rosowska

Kamil Ruszała

Jarema Słowiak

Dawid Kamil Wieczorek

Aleksander Wróbel

Numer bieżący
23 (4/2018)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-9213
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
spoleczneznuj@gmail.com
p-ISSN 2299-2383