Numer 16 (1/2018)
Redaktorzy: Bartłomiej Jałocha, Agnieszka Proszewska


Spis treści
Strony
Pobrań
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - sesja inauguracyjna
7 – 14
PDF (172)
Materiały konferencyjne Collegium Medicum UJ - abstrakty
19 – 148
PDF (160)
Marta Emilia Bielińska
Paradoks dychotomii
DOI: 10.12797/ZNTDSC.09.2018.16.01
154 – 168
PDF (110)

Słowa kluczowe

paradoksy Zenona, dychotomia, nieskończoność, kwantowy efekt Zenona

Streszczenie

Paradoksy Zenona z Elei dotyczące ruchu są tematem żywych debat. Część autorów uważa, iż zostały one rozwiązane, wciąż jednak można usłyszeć głosy mówiące o ich problematycznym charakterze. W tym tekście zostaną przywołane przykładowe rozwiązania z literatury, a spośród nich część zostanie poddana krytyce. Na koniec przywołamy kwantowy efekt Zenona jako interesujący głos w dyskusji i jedną z dróg rozwiązania paradoksu dychotomii.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Filozoficzny
Michał Białończyk
Oszacowanie drugiej wartości własnej odwzorowania kwantowego
DOI: 10.12797/ZNTDSC.09.2018.16.02
170 – 182
PDF (131)

Słowa kluczowe

odwzorowanie kwantowe, macierz gęstości, asymptotyczna ewolucja układu kwantowego

Streszczenie

W teorii informacji kwantowej dyskretna ewolucja otwartego układu kwantowego jest opisywana tzw. kanałem kwantowym – w przestrzeni skończenie wymiarowej kanał taki jest opisywany macierzą, której promień spektralny wynosi 1 i która posiada punkt stały. Jeżeli wartość własna jest niezdegenerowana, to każdy stan po wielokrotnym zastosowaniu kanału do niego zbiega – szybkość zbieżności jest określona przez wartość własną o największym module mniejszym od 1. W artykule dowodzimy oszacowania na tę wartość własną, korzystając z twierdzenia Brauera znanego z teorii macierzy.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Pobierz cały numer
1 – 184
PDF (184)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-3827
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyscisle@gmail.com
p-ISSN 2084-977X