Numer 15 (2/2017)
Redaktor: Agnieszka Proszewska


Spis treści
Strony
Pobrań
Adrian Stencel,
Agnieszka Maria Proszewska
Dlaczego w biologii tak trudno być „rewolucjonistą”?
DOI: 10.26361/ZNTDSC.08.2017.15.01
7 – 14
PDF (31)

Słowa kluczowe

mikrobiomika, filozofia nauki, filozofia biologii, rewolucje naukowe

Streszczenie

Zrozumienie tego, w jaki sposób tworzy się i rozwija wiedza naukowa, jest bardzo złożonym problemem. W myśl popularnego poglądu, rozpowszechnionego między innymi przez Thomasa Kuhna, co jakiś czas nauka przechodzi okresy tak zwanych rewolucji – diametralnych zmian w pojmowaniu otaczającej nas rzeczywistości, które zmieniają sposób widzenia świata. Taka wizja rozwoju wiedzy jest szczególnie widoczna w historii fizyki. Ciekawym zagadnieniem wydaje się próba odpowiedzi na pytanie, czy podobne przełomy mają miejsce także w innych naukach, w tym w naukach biologicznych. Celem tego artykułu jest wykazanie, że występujące w nauce rewolucje na gruncie biologii mogą mieć specyficzny, lokalny charakter i dotyczyć tylko niektórych jej działów. Hipoteza ta zostanie omówiona na przykładzie analizy wpływu mikrobiomiki na koncepcję organizmu.

Afiliacja

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Wydział Filozoficzny
Paweł Kubiak,
Jacek Leśnikowski
Wpływ obciążenia rozciągającego na tłumienie wybranych tekstylnych linii transmisyjnych
DOI: 10.26361/ZNTDSC.08.2017.15.02
15 – 29
PDF (34)

Słowa kluczowe

linie transmisyjne, przesyłanie sygnałów, linie sygnałowe, tekstronika, naprężenia mechaniczne w tekstyliach

Streszczenie

Artykuł porusza zagadnienia związane z pomiarami i analizą wpływu naprężeń mechanicznych powstających przy rozciąganiu tekstylnych linii transmisyjnych, umieszczonych na płaskich wyrobach włókienniczych, na ich zdolności przesyłowe. Tekstylne linie transmisyjne, zbudowane z elektroprzewodzących materiałów tekstylnych umieszczonych na podłożach włókienniczych, przeznaczone są do przesyłania sygnałów elektrycznych. Opisane badania obejmują pomiary parametru S21 w szerokim zakresie częstotliwości sięgającym 5 GHz. Parametr ten odzwierciedla stopień tłumienia sygnału elektrycznego przechodzącego przez testowaną linię. W artykule przedstawiono wpływ działania długotrwałych naprężeń mechanicznych na parametr S21 trzech przykładowych linii transmisyjnych przed cyklem rozciągania i po nim.

Afiliacja

1 Politechnika Łódzka / Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Paweł Leśniewicz
Stanowisko badawcze do wizualizacji przepływu powietrza wokół izolowanego koła samochodowego
DOI: 10.26361/ZNTDSC.08.2017.15.03
31 – 38
PDF (30)

Słowa kluczowe

wizualizacja przepływu, PIV, aerodynamika

Streszczenie

Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawienie stanowiska badawczego zbudowanego w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej w celu analizy oporu aerodynamicznego obracającego się koła samochodowego. Głównym elementem stanowiska jest bieżnia składająca się z bezszwowo łączonego pasa, który został rozciągnięty między dwoma rolkami. Napędzanie pasa oraz sterowanie jego prędkością uzyskano dzięki zastosowaniu silnika elektrycznego wraz z falownikiem. Prędkość jest monitorowana przy użyciu dwóch czujników laserowych. Odpowiednią pozycję testowanego modelu osiągnięto dzięki zastosowaniu ramienia pomiarowego zapewniającego stabilizację koła. Stanowisko zostało umieszczone w tunelu aerodynamicznym oraz zastosowane do badań mających na celu analizę przepływu powietrza wokół obracającego się koła. W tym celu zostało ono wyposażone w zestaw kamer oraz laser służące do wizualizacji przepływu metodą PIV.

Afiliacja

Politechnika Łódzka / Wydział Mechaniczny
Anna Laska-Leśniewicz
Wykorzystanie metod szybkiego prototypowania (rapid prototyping) w nowoczesnej medycynie
DOI: 10.26361/ZNTDSC.08.2017.15.04
39 – 48
PDF (41)

Słowa kluczowe

Szybkie prototypowanie, druk 3D, metoda FDM, polimery biodegradowalne

Streszczenie

Metody szybkiego prototypowania wykorzystuje się w wielu dziedzinach. Od kilku lat zauważa się zainteresowanie tymi technologiami również w medycynie, protetyce i inżynierii tkankowej oraz biomedycznej. Tak szerokie zastosowanie metod szybkiego prototypowania związane jest ze względnie niską ceną wytworzenia rzeczywistego modelu 3D oraz szybkością procesu. W medycynie rekonstrukcyjnej i implantacyjnej ceni się je głównie za możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb pacjenta. Do powszechnie stosowanych metod zalicza się stereolitografię, laserowe spiekanie proszków, osadzanie stopionego materiału i druk 3D.

Artykuł zawiera przegląd metod szybkiego prototypowania w odniesieniu do zastosowań w nowoczesnej medycynie, implantologii i inżynierii tkankowej, której produkty (rusztowania tkankowe) umożliwiają regenerację uszkodzonej tkanki pacjenta lub całego narządu. Dodatkowo przedstawiono grupy materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem polimerów i biomateriałów polimerowych, które stosuje się z sukcesem w wyżej wymienionych aplikacjach.

Afiliacja

Politechnika Łódzka / Wydział Mechaniczny
Pobierz cały numer
1 – 50
PDF (26)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-3827
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyscisle@gmail.com
p-ISSN 2084-977X