Numer 6 (1/2013)
Redaktorzy: Anna Bogdali, Bartłomiej Jałocha
Spis treści
Strony
Pobrań
Materiały konferencyjne – wykłady inauguracyjne
9 – 14
PDF (66)
Materiały konferencyjne – abstrakty
17 – 206
PDF (260)
Karol Dudek,
Aleksandra Kopytek,
Michał A. Płotek,
Sabina Smusz
Ocenianie w szkole – trud i odpowiedzialność
209 – 219
PDF (120)

Streszczenie

Ocenianie uczniów wydaje się jednym z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszym zadaniem stojącym przed każdym nauczycielem. Wymaga ono nie tylko przygotowania teoretycznego, ale również doświadczenia. Każdy, kto choć raz miał okazję oceniać pracę grupy uczniów, z pewnością napotkał liczne dylematy. W poniższym opracowaniu przedstawiono oraz omówiono kilka przykładów. Wybrane problemy nie stanowią jednak zbioru zamkniętego, lecz są jedynie kroplą w morzu spotykanych dylematów. Stanowią wszakże esencję tego, nad czym powinien się pochylić każdy pedagog.

Afiliacja

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Anna Bogdali
Charakterystyka rynku biotechnologicznego w Polsce
221 – 226
PDF (143)

Streszczenie

Branża biotechnologiczna uważana jest za jedną z najnowocześniejszych i najprężniej rozwijających się w Europie. Od kilku lat widoczny staje się trend przenoszenia centrów naukowo-badawczych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych do Europy Środkowo-Wschodniej bądź też całkowitego ich likwidowania i zastępowanie outsourcingiem wykonywanym przez firmy zewnętrzne, również coraz częściej zlokalizowane w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji. Efektem takiego trendu jest spowolnienie gospodarcze, które jednak sprzyja rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw. Coraz częściej podkreśla się, że szansą dla małych przedsiębiorstw biotechnologicznych w Polsce jest zacieśnienie więzów pomiędzy tymi przedsiębiorstwami a środowiskiem akademickim.

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobierz cały numer
1 – 228
PDF (183)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-3827
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyscisle@gmail.com
p-ISSN 2084-977X