Redakcja

Redaktor naczelny

Ewa Modzelewska
eva.modzelewska@gmail.com

Zastępca redaktora naczelnego

Iga Łomanowska
iga.lomanowska@gmail.com

Sekretarz redakcji

Rafał Kur
rafalkur@yahoo.pl

Redaktor prowadzący

Agnieszka Proszewska
scislezntduj@gmail.com

Redaktorzy tematyczni:

Anna Bogdali

Yuliya Chykunova

Patryk Kasza

Joanna Luc

Magdalena Olbert

Agnieszka Proszewska

Anna Sulima

Stanisław Szufa 

Klaudyna Śpiewak

Wojciech Tomczyk

Redakcja wkrótce prowadzić będzie nabór tekstów do tomów zaplanowanych na rok 2019. Osoby zainteresowane publikacją proszone są o przesłanie artykułu za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej.

WYŚLIJ TEKST DO REDAKCJI
Numer bieżący
16 (1/2018)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-3827
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyscisle@gmail.com
p-ISSN 2084-977X