Redakcja

Redaktor naczelny

Joanna Świt
redakcja.zeszytynaukowetduj@gmail.com

Zastępca redaktora naczelnego

wakat

Sekretarz redakcji

Rafał Kur
rafalkur@yahoo.pl

Redaktor prowadzący

Agnieszka Proszewska
scislezntduj@gmail.com

Redaktorzy tematyczni:

Anna Bogdali

Yuliya Chykunova

Patryk Kasza

Joanna Luc

Magdalena Olbert

Agnieszka Proszewska

Anna Sulima

Stanisław Szufa 

Klaudyna Śpiewak

Wojciech Tomczyk

Czasopismo naukowe wydawane od 2010 roku jako półrocznik przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach serii ścisłej „Zeszytów Naukowych TD UJ” publikowane są teksty z różnych dyscyplin mieszczących się w ramach nauk ścisłych, głównie medycyny, chemii, fizyki i biologii.

Na łamach czasopisma publikujemy: 

  • artykuły naukowe, 
  • opracowania będące wynikiem badań empirycznych, 
  • raporty i komunikaty, 
  • recenzje i omówienia tekstów ważnych dla danej dyscypliny, 
  • sprawozdania z konferencji, sympozjów, sesji naukowych, warsztatów. 

Kontakt z redakcją: scislezntduj@gmail.com

Adres redakcji: ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków

 

Numer bieżący
17 (2/2018)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-3827
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyscisle@gmail.com
p-ISSN 2084-977X