Redakcja

Redaktor naczelny

Ewa Modzelewska
eva.modzelewska@gmail.com

Zastępca redaktora naczelnego

Iga Łomanowska
iga.lomanowska@gmail.com

Sekretarz redakcji

Rafał Kur
rafalkur@yahoo.pl

Redaktor prowadząca

Joanna Stożek
zeszytyhumanistyczne@gmail.com

Redaktorzy tematyczni:

Iwona Boruszkowska

Natalia Cichoń

Damian Herda

Alicja Kosterska

Karolina Koziara

Katarzyna Kurowska

Fryderyk Kwiatkowski

Iga Łomanowska

Zofia Małysa

Marcin Maślanka

Ewa Modzelewska

Arkadiusz Nyzio

Krzysztof Popek

Monika Sagało

Joanna Świt

Redakcja wkrótce prowadzić będzie nabór tekstów do tomów zaplanowanych na rok 2019. Osoby zainteresowane publikacją proszone są o przesłanie artykułu za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej.

WYŚLIJ TEKST DO REDAKCJI
Numer bieżący
20 (1/2018)
Towarzystwo Doktorantów, Uniwersytet Jagielloński
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty
e-ISSN 2082-9469
ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków
zeszytyhumanistyczne@gmail.com
p-ISSN 2299-1638