Redakcja

Redaktor naczelny

Joanna Świt
redakcja.zeszytynaukowetduj@gmail.com

Zastępca redaktora naczelnego

wakat

Sekretarz redakcji

Rafał Kur
rafalkur@yahoo.pl

Redaktor prowadząca

Joanna Świt
zeszytyhumanistyczne@gmail.com

Czasopismo naukowe wydawane od 2010 roku jako półrocznik, a od 2014 roku jako kwartalnik przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach serii humanistycznej „Zeszytów Naukowych TD UJ” publikowane są teksty z różnych dyscyplin, głównie filozofii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, teorii czy historii sztuki, filmoznawstwa, teatrologii. Na łamach czasopisma publikujemy:

  • artykuły naukowe,
  • opracowania będące wynikiem badań empirycznych,
  • raporty i komunikaty,
  • recenzje i omówienia tekstów ważnych dla danej dyscypliny,
  • sprawozdania z konferencji, sympozjów, sesji naukowych, warsztatów.

 

Numer bieżący
9 (1/2018)